ИСО 14001

Національна версія стандарту: ДСТУ Сертификация ИСО 14001 «2006 » Система управління навколишнім середовищем»

Термін «система екологічного управління» вперше було сформульовано і роз’яснено в 1992 році в тексті Великобританського стандарту «Environmental Management Systems» BS 7750. Ініціатором даного стандарту вважаються англійські промисловці, у яких з’явилася необхідність застосування адекватних управлінських рішень щодо навколишнього середовища. Це відповідь на дії держави, яка посилила законодавство у сфері охорони природи.

Згідно стандарту ISO 14000, Екологічний менеджмент – це всього лише частина загальної системи управління, яка містить вимоги до організаційної структури, планування діяльності, розподілу відповідальності на підприємстві, практичної роботи, а також процедури, ресурсів і процесів для розробки, впровадження системи управління навколишнім середовищем. Крім цього аналізується і оцінюється досягнуті раніше результати і вдосконалення екологічної політики, поставлені цілі і завдання.

Основні цілі впровадження на підприємстві системи екологічного менеджменту та її сертифікації:

Зниження негативних наслідків виробництва на живу природу;
Підвищення ефективності в сфері екології;
Збільшення економічної ефективності підприємства;
Зниження формування виробничих відходів та їх переробка.

Проведені дослідження показали, що до головних стимулів впровадження систем управління безпекою навколишнього середовища належить виконання законодавства щодо навколишнього середовища, виконання експортних зобов’язань, відповідність обов’язковим вимогам нормативних документів та виконання міжнародних домовленостей у сфері природоохоронної діяльності, бажання зберегти конкурентоспроможність на ринку.

Стандарти ISO 14000 забезпечують організаціям усіх типів (як державних, так і приватних) структуру, методологію та засоби для управління наслідками їх діяльності для навколишнього середовища. Вони призначені для ініціативних керівників, які не задоволені лише простим виконанням законодавства і володіють досить широким світоглядом для усвідомлення того, що застосування стратегічного підходу може принести прибуток до капіталу, який був вкладений в заходи, пов’язані з охороною навколишнього середовища.

Добавить комментарий