Аттестация рабочих мест

Атестація робочих місць передбачає:

  • встановлення факторів і причин виникнення несприятливих умов праці;
  • санітарно-гігієнічне дослідження факторів виробничого середовища, тяжкості і напруженості трудового процесу на робочому місці; У нас найкраща аттестация рабочих мест (Киев).
  • комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру праці на відповідність їх характеристик стандартам безпеки праці, будівельним і санітарним нормам і правилам:
  • встановлення ступеня шкідливості і небезпеки праці та його характеру за гігієнічною класифікацією;
  • обґрунтування віднесення робочого місця до категорії з шкідливими (особливо шкідливими), важкими (особливо важкими) умовами праці;
  • визначення (підтвердження) права працівників на пільгове пенсійне забезпечення за роботу в несприятливих умовах;
  • складання переліку робочих місць, виробництв, професій і посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників:
  • аналіз реалізації технічних та організаційних заходів, спрямованих на оптимізацію рівня гігієни, характеру та безпеки праці.

Санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища та трудового процесу проводяться санітарними лабораторіями підприємств та організацій, атестованих органами Держстандарту та МОЗ за списками, які узгоджуються з органами державної експертизи умов праці, а також на договірній основі лабораторіями територіальних санітарноепідеміологічних станцій.

Відомості про результати атестації робочих місць заносяться в карту умов праці, форма якої затверджується Мінпраці спільно з МОЗ.

Добавить комментарий