Pay for votes

Часто описуються в теорії корпоративного управління чи управління як агентська проблема, менеджери корпорації, швидше за все, переплачують самі собі, тому що, прямо або побічно, їм дозволено платити собі в якості загальної управлінської влади. директори обираються до Ради директорів, яка несе фідуціарний обов’язок захищати інтереси корпорації. у великих лістингових компаній, винагорода керівників зазвичай визначається компенсаційним комітетом у складі членів правління. прихильники стверджують, що реформи «pay for votes» зміцнюють відносини між Радою директорів і акціонерами, забезпечуючи виконання членами Ради своїх фідуціарних обов’язків. критики політики вважають, що «say on pay» не ефективно чи зрозуміло контролює компенсацію і вважає її реакційною політикою, а не активною політикою, тому що вона не одразу впливає на раду директорів. Деякі стверджують, що це контрпродуктивно, тому що це зменшує авторитет Ради директорів. вплив заходів «скажи на оплату» може бути обов’язковим або необов’язковим, залежно від нормативних вимог або внутрішньої корпоративної політики, що визначаються голосуванням за дорученням.

Добавить комментарий